17-04-11

Fondsen beoordelen op een doorzichtige en begrijpbare manier:

Ter info wil ik starten met de opmerking dat ik, om te vermijden dat sommigen zich geviseerd zouden voelen,  geen namen wil noemen en dat de vermeldingen die als voorbeeld worden gegeven louter fictief zijn. Komen ze overeen met een bestaande naam dan berust dat op louter toeval.

In de berekeningen wordt er ook geen rekening gehouden met instapkosten of enige fiscaliteit omdat die elementen nogal eens kunnen verschillen.

 

Als men als spaarder of belegger op zoek gaat naar fondsen ( sicavs ) die enig rendement kunnen opleveren dan komt men al vlug bij de vaststelling dat de “ratingbureaus” de fondsen gaan opdelen in groepen. Dat kan gaan van Equities Global Large Cap over Equities Europe Small & Midcap enz… tot Euro High Yield Bonds om nog maar te zwijgen over Balanced Aggressive en nog zo’n aantal groepen. Een hele opdracht om daar nog wijs uit te geraken !

Dat dat handig is om wedstrijden te organiseren waarin men zoveel mogelijk fondsbeheerders een vermelding kan bezorgen, kan toch niet de bedoeling zijn. Ik hoop terecht dat er daarbij geen achterliggende verborgen reden zit zoals ik een tijdje geleden ontdekte in een andere  selectiewedstrijd: daar dienen de genomineerden zwaar te betalen voor die nominatie en als puntje komt bij paaltje, kopen zij dus eigenlijk hun eigen nominatie. De partijen die niet willen betalen, komen dan ook niet in aanmerking voor enige selectie.  De belegger die zich dan bij zijn aankopen laat leiden door zo’n vermelding, wordt netjes bij de bok gezet.

Ik pik er een fonds uit dat een Award krijgt in de groep Balanced Moderate en zie dan dat een belegger die gedurende een periode van 3 jaar belegd heeft in dat fonds gemiddeld een jaarlijks rendement kreeg van 3,13 % ( 175 berekeningen ). De gelukkigsten onder hen kregen een rendement van 11,16 % maar er waren er ook die elk jaar 4,16 % verloren ( = - 4,16 %  drie maal na mekaar ). Hield die belegger zijn fonds aan gedurende 5 jaar dan was het gemiddelde rendement zo’n 3,78 % per jaar ( 127 berekeningen ). De gelukkigsten onder hen kregen een jaarlijks rendement van 7,87 % terwijl de pechvogels genoegen moesten nemen met een povere 0,66 % per jaar. Was de investeerder erg trouw en hield hij zijn belegging aan gedurende 7,5 jaar ( 67 berekeningen ) dan kon hij of zij rekenen op een gemiddeld jaarrendement van 2,94 %. De minder gelukkigen verloren jaarlijks 0,05 % en de beste kwamen toch nog op 5,87 %. Laat ons eerlijk zijn: zo’n fonds verdient volgens mij toch geen award, enkel een vermelding als “juist  voldoende”. Voor zulke rendementen kan men andere beleggingen vinden met veel minder risico en begrijp ik ten volle de opmerking van vele beleggers dat de fondsen teveel kosten in rekening brengen !   In 2008 keek het fonds op een verlies van 15,55 %... Zou een belegger met een balanced moderate-profiel nog rustig slapen op zo’n moment ?

Verder schotelt men ons dan een aantal formules voor zoals standaarddeviatie, sharpratio, 3 jaars Beta en noem maar op. Ik vraag mij af wie er in slaagt deze begrippen begrijpbaar uit te leggen aan een gewone spaarder of belegger. Ik laat hier in 't midden hoeveel financiële raadgevers ze zelf verstaan.

 

De fondsbeheerders maken het de investeerders ook al niet gemakkelijk want zij gaan hun prestaties vergelijken met een index die zij zelf mogen kiezen. Indexen die waarschijnlijk enkel te vermelden waard zijn voor de erg gevorderde ( en dan nog ) financieel analist. Voor de minder beslagen spaarder of belegger wordt het een ondoorzichtig en onbegrijpbaar kluwen waarin een kat haar eigen jongen niet meer terugvindt. En om het helemaal mooi te maken zijn er dan nog fondsbeheerders die er een formidabele mix van maken: 30% van index ABC, 35 % van index HIJ en nog 35 % van index XYZ. Da’s misschien om zeker te zijn dat niemand dat nog zou gaan narekenen. Wat blijft er echter over van zo’n “vergelijkingspunt” ?

Om echt overtuigd te geraken van het nutteloze van de indelingen kan je best eens gaan luisteren naar een uiteenzetting van zo’n fondsbeheerder. Ik geef een voorbeeld: ik luisterde aandachtig naar een fondsbeheerder van een fonds European Value ( fictieve naam ) die kwam vertellen hoe hij op zoek ging naar “ondergewaardeerde” ondernemingen en de trigger om te investeren was bijvoorbeeld de start van een samenwerking met een Chinese onderneming of zelfs de opstart van een filiaal in Korea… Ik vraag me dan af of dat dan nog “European” Value betreft of eerder thuishoort bij de groep Emerging Markets ? Iemand die tracht een geografische spreiding in zijn portefeuille kan zo wel eens voor verrassingen komen te staan.

Moet men dan die opdelingen laten vallen ?  Persoonlijk zou ik zo’n 4 groepen willen behouden: aandelenfondsen, obligatiefondsen, mixfondsen en als laatste ( speciale ) groep de monetaire fondsen. Alle andere indelingen leveren een aantal uitzonderingen op die eigenlijk juist niet of juist wel in een bepaalde groep thuishoren.

Eigenlijk is er maar één element dat de moeite waard is om erop te selecteren: levert het fonds voldoende meerwaarde op voor de investeerder die zijn zuurverdiende geld aan de fondsbeheerder toevertrouwt ?  Gaat men op dat streefdoel filteren, dan verdwijnen volgens mij onmiddellijk zo’n 50 % van de fondsen die momenteel aangeboden worden. Terzelfdertijd kan men ook alle discussies sluiten over distributievergoedingen, kickbacks en dergelijke. Als een fonds voldoende rendement levert, dan mag die fondsbeheerder en zelfs de distributeur ook een graantje meepikken. Overdreven vergoedingen straffen dan zichzelf af want zij leveren natuurlijk een negatieve impact op het rendement en zullen het fonds uit de selectie duwen.

De meerwaarde is ook het enige doel op zich om een keuze te maken: probeer niet in te schatten welk land of regio tijdens de volgende maanden performant gaat zijn. Er zijn zoveel elementen die daarbij een rol kunnen spelen en die elementen zijn meestal niet voorspelbaar: wie had er voorzien dat de bevolking in Noord Afrika dit jaar zou opkomen voor zijn rechten ?  Wie kon de zware aardbeving en de desastreuze gevolgen ervan in Japan voorzien ?  Wie kan er voorzien hoelang de problemen met de PIGS-landen nog gaan blijven duren en wat de uiteindelijke gevolgen ervan voor de euro zullen zijn ?

Ik zou de regio-opdeling wel behouden om alzo diversificatie te kunnen opbouwen in de portefeuille en te vermijden dat alle risico’s zich in één land zouden concentreren. Als je echter de lijst van de aanraders bekijkt, dan zie je onmiddellijk dat de spreiding zich geheel vanzelf aanbiedt.

 

Hoe ben ik dan tot mijn nieuwe screening van de fondsen gekomen ?

Om goede fondsen te vinden, ging ik eerst narekenen hoe een fonds zich gedroeg na een belangrijk moment: ik ging kijken hoe het koersverloop was sinds bijvoorbeeld 1 april 2003 ( juist na de technocrisis ) of sinds 01 juni 2007 ( juist voor de subprime-crisis en de bankencrisis ) of zelfs na 1 maart 2009 ( juist na de bankencrisis ). In de resultaten kwamen al een aantal fondsen naar voor die zich erg goed en vlot door een crisis worstelden, of die de behaalde meerwaarden konden vasthouden en die dus blijk gaven van enige kwaliteit. Enkele collega’s merkten daarbij echter op dat men aan de hand van de keuze van die startdatum al bijna kon voorspellen welke fondsen op de eerste rij zouden eindigen. De resultaten waren dus te tijdsgebonden.

Om dezelfde reden vind ik de cijfers van een driejarig, vijfjarig of tienjarig rendement die ratingbureaus of zelfs fondshuizen ons op elk moment voorschotelen weinig bruikbaar. Cijfers over het resultaat van het voorbije jaar klasseer ik al helemaal als waardeloos. Fondsen die een schitterend jaar achter de rug hebben, geven bijna een signaal dat je daarin niet moet beleggen omdat er waarschijnlijk een afkoelings- of consolidatieperiode aan komt. Bomen groeien immers nooit tot in de hemel.

Een overzicht van de jaarrendementen van al de voorbije jaren geven meestal een zo volatiel beeld dat niemand er kop of staart aan krijgt. Ook al weinig bruikbaar…

Ondertussen had ik op die manier al een enorm databestand van fondsgegevens verzameld en kwam ik op zeker moment op het idee om een soort backtesting te gaan uitvoeren en eens te berekenen wat zo’n fonds had gepresteerd op periodes van 3 jaar, 5 jaar, 7 en een half jaar en 10 jaar.

Fondsen die maar pas gestart zijn, vallen dus onvermijdelijk uit de boot. De fondsbeheerder dient eerst maar eens te bewijzen welke kwaliteiten hij in huis heeft, alvorens we hem onze centen toevertrouwen. Ik persoonlijk vind zo’n pas gestart fonds erg risicovol en bovendien zijn er nog ratingkantoren die een trackrecord nodig hebben van minstens 3 jaar. Niks nieuw onder de zon…

 

Hoe zien die resultaten er dan uit  ?

Het fonds Latin America van Franklin Templeton liet op periodes van 3 jaar ( in 164 berekeningen ) een gemiddeld jaarlijks rendement optekenen van 28,92 %. In 95,73 % van de berekeningen was het resultaat positief waarbij het beste resultaat 65,32 % ( jaarlijks ) was en het zwakste -6,82 %. Hou er rekening mee dat de subprime-crisis die berekening doorkruist want in 2008 verloor dat fonds zo’n 50 % van zijn waarde.

Na kan men onmiddellijk stellen dat historische resultaten geen enkele garantie zijn voor de toekomst maar zulke resultaten, zeg nu zelf, zijn toch wel een teken van kwaliteit. Sommige fondsen laten immers geen enkel positief resultaat zien in al die berekeningen. Nochtans zijn daar fondsen bij met de nodige sterren, kronen en andere ratings. Een bewijs volgens mij dat die vermeldingen teveel gebaseerd zijn op de laatst opgetekende rendementen.

Als men de cijfers van al die verschillende tijdsperiodes naast mekaar legt, dan krijgt men een zeer duidelijk beeld van de tijdshorizon die men in het fonds voor ogen dient te houden. Geen buikgevoel-uitspraak van wij raden een belegging in het fonds voor x jaar aan.  Sommige fondsen halen bijvoorbeeld op periodes van 3 jaar iets meer dan 50 % positieve resultaten, maar halen op periodes van 5 jaar dan weer wel allemaal positieve rendementen. Sommigen hebben er een periode van 7 jaar voor nodig.

Voor mezelf werk ik enkel met fondsen die een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 10 % kunnen aantonen. Een 50 stuks in totaal.

Het verschil tussen de gemiddelde meerwaarde en de meest recent behaalde rendementen blijkt wel een basis te zijn waarop men een tussentijdse selectie kan baseren zoals blijkt uit de resultaten van mijn “aanraders”. Men selecteert als het ware de “ondergewaardeerde” elementen. Een aantal backtestings en de resultaten van de selectie van januari 2011 tonen dit aan.

 

Kan men nu uit die selectie één fonds ( het beste ? ) kiezen en daar dan volop voor gaan ?  Ik raad meestal aan om dat niet te doen. Een minimum van 10 fondsen lijkt me een minimum, maar geen paniek er zijn er genoeg met meer dan 10 %: zelfs een obligatiefonds ( Emerging Markets Bond van Threadneedle om het niet te noemen ). Een 20 à 25 lijkt me een zeer goede diversificatie op te leveren. Als het moet kan men zelfs een kapitaalsbescherming opbouwen met een vastrentend product. Op die manier moet het mogelijk zijn om rendementen te halen van ongeveer 5 % per jaar: echt een noodzaak met inflatiecijfers zoals we die momenteel kennen.

 

Als afsluiter:

Meer uitleg is altijd mogelijk en uw opmerkingen zijn altijd welkom !

18:25 Gepost door Alfonds in 6.5.0. Synthese Results | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-10-10

Synthese Backtestings Part 1 on 01 10 2010

Hier krijg je een overzicht van alle backtestings en de fondsen zijn alfabetisch gerangschikt volgens de emittent.Je krijgt het gemiddelde resultaat van de backtestings over de verschillende periodes en de scoring. Deze laatste werd berekend vertrekkende vanuit het rendement en houdt rekening met de volatiliteit ( hoe hoger de volatiliteit hoe lager de scoring ) en het percentage van de positieve resultaten van de backtestings. Je kan zo gemakkelijk zien welke periodes er konden berekend worden en met de scoring kan je gemakkelijk het fonds terugvinden in de specifieke periode.

In de specifieke periodes vind je bij AM het aantal backtestings dat ik kon maken, het % van de positieve resultaten, het minste (LOW) en het beste (HIGH) resultaat en ook het gemiddelde (AV). En verder de scoring.

 

Sicav,funds

17:00 Gepost door Alfonds in 6.5.0. Synthese Results | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Synthese Backtestings Part 2 on 01 10 2010

 

Sicav,funds

Verklaringen voor Part 1

09:01 Gepost door Alfonds in 6.5.0. Synthese Results | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |